Afbouwen

Vanwege mijn leeftijd ga ik langzamerhand afbouwen; dat houdt in dat de website dan minder vaak zal worden voorzien van bindpatronen en artikelen. Als ik terugkijk op de tijd die achter me ligt denk ik dat het genoeg is geweest. Zeven boeken heb ik geschreven waarvan er twee, door omstandigheden, niet zijn uitgegeven. Naar schatting heb ik meer dan 1000 publicaties geschreven en aan een aantal buitenlandse producties meegewerkt in de vorm van boeken en artikelen die in verschillende bladen zijn opgenomen.
Vissen zal ik nog blijven doen, hoewel minder frequent als vroeger.
Ik dank allen die een bijdrage hebben geleverd aan de site, de bezoekers en lezers van FFinfo voor hun interesse die ze de afgelopen 12 jaar hebben getoond.

Wim Alphenaar