Het Europees Parlement verklaart de oorlog aan aalscholvers

Het volgende bericht las ik tegen op Facebook

 

STRAATSBURG. Het Europees Parlement heeft goedgekeurd, met 558 stemmen voor, 7 tegen en 18 onthoudingen, het verslag van de Duitse sociaaldemocraat Heinz Kindermann en aandrongen op een beheersplan op Europees niveau gecoördineerd voor het beheer van aalscholvers (Phalacrocorax carbo), (zo overgenomen van Facebook)

" Ter verminderen van negatieve effecten " en vragen om de maatregelen die kunnen worden genomen met betrekking tot de beperkingen opgelegd door de verduidelijking van" Vogelrichtlijn ". Het rapport merkt op dat "We hebben eindelijk betrouwbare wetenschappelijke gegevens over de aalscholverpopulatie en de evolutie ervan ".  Het gevaar is " dat ernstige schade onevenredig wordt toegebracht, terwijl meer dan het aantal aalscholvers op de weerstand van de massa' s water op de teller op lokaal niveau binnen. " (?) (onduidelijk, maar ook zo overgenomen van Facebook)

Europarlementsleden onderstrepen de ernstige schade die is veroorzaakt door de groeiende bevolking van aalscholvers op aquacultuurbedrijven en wilde vis. Het aantal aalscholvers die snel groeiend aantal leden, met een bevolking van Europa 20 keer toegenomen in de laatste 25 jaar tot ongeveer 1,8 miljoen stuks, en dat volgens de leden van het EP heeft geleid "bewezen en blijvende schade" bedrijven aquacultuur en de populaties van vele soorten wilde vis in binnen-en kustwateren. (onduidelijk, maar zo overgenomen)

Zouden ze eindelijk wat ondernemen? Het zal ongetwijfeld op grote problemen stuiten want de Partij voor de Dieren wil dat vast niet. Net zoals de Dierenbescherming en GroenLinks. Zij lopen met oogkleppen voor, voorbeelden genoeg.

-        Denk maar eens aan die wilde zwijnen op de Veluwe? Niet afschieten liever nog dat er automobilisten zich te barsten rijden.

-        Dan de vogel overlast op Schiphol? Niet verjagen of schieten: liever dat er een vliegtuig met veel passagiers neerstort.

-        Het decimeren van rietvoorn? Geen probleem dat gebeurt toch onder water en zien we toch niet.

-        De herten in de duinen? (Brengen grote schade aan de gewassen van bollenkwekers)  Geen punt, hekken neerzetten en de tuinders mogen zelf de kosten dragen.

En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.

Ik lees met regelmaat in bladen die over (vlieg)vissen gaan: Bescherming van de visstand en zijn biotoop in het kader van de vliegvisserij, bevordering van de specifiek Nederlandse vliegvisserij en belangen behartiging van de aangesloten leden. In ander bladen lees een soortgelijk verhaal.

Belangen behartiging? Pardon, ik merk daar niets van, want het aalscholver probleem dateert al vanaf eind 2000. Goede polders zijn naar de klo… gegaan en er is niets gedaan. En dan te bedenken dat zo ons met een kluitje in het riet wilden sturen; aalscholvers eten alleen schele pos, stond in een rapport van Rijks Waterstaat. Wat een stelletje dwazen! Maar, misschien gaat er toch wel wat gebeuren.