Hackles & hackle skinnen

Misschien gaat je voorkeur uit naar het vissen met nimfen, maar ik kan me niet voorstellen dat je soms niet met een droge vliegen vist. Als je met een nimf vist en je ziet forellen naar insecten stijgen, kan je dan de verleiding weerstaan om geen droge vlieg aan de leader te knopen?

Het is immers een genot om een vis te zien stijgen naar een droge vlieg en dat ze, met een kolk, de vlieg van het wateroppervlak afslurpt.

Dan ga ik overstag, maar stel me zo voor dat een ander zal dat ook zal doen. Als ik ga vissen in een rivier, ergens in het buitenland, dan heb ik niet alleen nimfen en emergers bij me, maar ook droge vliegen. Afgestemd op de tijd van het jaar zitten er verschillende typen in mijn vliegendoos.


Hackles

Voor het binden van de meeste droge vliegen heb je hackles nodig. Deze komen van een hackle skin, een geprepareerd huidstuk dat van de nek van een haan komt.


1 Skinnen

 

 

 

De tijd dat goede hackle skinnen moeilijk verkrijgbaar waren, ligt gelukkig ver achter ons. Momenteel zijn ze in alle prijsklasse en kwaliteit te koop, maar aan een hanenskin van topkwaliteit hangt nog altijd een prijskaartje.

Meer dan zeventig jaar geleden is men in Amerika begonnen met hanen te fokken voor het vliegbinden. De firma Hoffman begon daarmee omstreeks 1957 en sindsdien zijn ze bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Het Amerikaanse bedrijf Whiting heeft de firma Hoffman en Hebert overgenomen en is momenteel de grootste op dit gebied. Zij leveren hackle skinnen van uitstekende kwaliteit. Sinds enige tijd is er ook een aantal kleinere firma’s die zich met het fokken van hanen bezig houden, zoals Spencer en Keough. De skinnen die bij Keough vandaan komen zijn eveneens van grote klasse.

Van bijna alle merken heb ik huiden en als ik de eerste keus skinnen van Whiting en Keough met elkaar vergelijk is niet zo veel verschil.

 3 Keough skin2 Whiting skin


 Keough skin                                        Whiting skin


Vliegbinders stellen soms de hoogste eisen aan hackles, vooral als zij droge vliegen binden op haken vanaf nummer 20, dan willen ze hackles van top kwaliteit.

Dan zijn ze bij Whiting aan het goede adres, want zij kunnen skinnen leveren waarop zulke kleine hackle zitten. Zij selecteren heel nauwgezet en leveren huiden van absolute klasse. Whiting geeft een eigen aanduiding aan hun materiaal. Er worden skinnen geleverd het predikaat zoals brons, zilver, goud, platinum of Ultra Premium. Van de laatst genoemde is het aantal skinnen gering. Hackles die daar vanaf komen zijn goed voor vliegen die op haakmaat 26 worden gebonden.

Van de skinnen, met de aanduidingen zoals Silver en Silver select en nog lager, zijn er veel meer van.

Nu hoeft een hackleskin voor het binden een droge vlieg niet altijd een Ultra Premium skin te zijn. Hackles van een lager geclassificeerde skin voldoen uitstekend. Ze hebben die lagere beoordeling te danken dat ze niet aan de kleur voldoen of dat de veren misschien wat korter zijn.

Bedenk dat er wel wat aan vooraf gaat om tot het eindproduct te komen. Eieren worden uitgebroed met de machine en de kuikens moeten worden geselecteerd. In die tijd dat hanen op een hacklefarm lopen moeten ze gevoederd en verzorgd worden. Dat zijn niet de enige kosten. Van te voren worden de hanen bekeken omdat niet van elke haan een topskin komt. Hanen waar goede skinnen afkomen zijn minstens 58 weken oud.

Doordat de hanen genetisch gemanipuleerd zijn er toch altijd nog verschillen in de skinnen onderling. De normen waar een hackle aan moet voldoen zijn alleen niet goed genoeg voor de absolute top, maar voor ons doel uitstekend geschikt. Het aantal hackles, dat zich op een skin bevindt zijn eveneens bepalend voor het kwaliteitsverschil en de prijs die er voor betaald moet worden. Een mogelijkheid is het kruizen van hanenrassen. Om lange smalle hackles te krijgen kunnen bekende hanen rassen, zoals de Amrock of wel Plymounth Rock, bij vliegvissers bekend als Grizzle, gekruist worden met hanen van het ras Yokohama, die van nature lange veren hebben.

 


4 Yokohama


De basis van de zo gewilde Blue dun skinnen zal ongetwijfeld het ras van de uit Spanje afkomstige grijze Andalusiër haan zijn.

Voor het verkrijgen van grote hacklecaps wil men graag een groot type hanenras. Het punt bij het doorfokken van hanen is vaak het kleurverloop van de skin.

Het zal duidelijk zijn dat de bekende bedrijven, waar de capes vandaan komen, niet het achterste van hun tong zullen laten zien wat kennis betreft. Als een skin niet goed genoeg is en niet voldoet aan de eisen, krijgt ze een classificatie van tweede of derde keus. Althans, bij de skinnen van Metz ging dat zo. Doorgaans krijgen skinnen een merkstempel op de huidkant. Daarin bij staat vaak ook de classificatie, zoals eerste of tweede keus of nog lager. In de beginperiode, toen men nog niet zo lang bezig was met experimenteren, zag je skinnen die geen stempel hadden en als vierde keus werden verkocht. Ze hadden wel vaak lange hackles en waren, op het kleurverloop na, bruikbaar.

Toen men begon met doorfokken van rassen was het gevolg dat in begin het resultaat te wensen overliet. De kuikens hadden eigenschappen van beiden rassen. Na een aantal kruisingen werden er hanen gefokt, die afweken van het oorspronkelijke ras, ander kammen hadden, maar wel met zadelveren en hackles die vliegvisser wilden. Zelf heb ik ook nog eens een poging ondernomen om hanen te fokken voor het vliegbinden, dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Je moet er de ruimte voor hebben en het vraagt om een constante zorg.

 

5 Grizzle hen met jongen

Kwaliteit

Voor iemand die nog niet zo lang bezig is met het vliegbinden kan het verdraaid moeilijk zijn om uit een hoeveelheid skinnen de beste te kiezen. De juiste keuze is o.a. afhankelijk van het budget en wat je er mee wilt gaan doen, dat speelt ook een rol. Er zijn ook veel kleuren waardoor het lastig wordt om te kiezen.

Het beste is om een voorraadje skinnen op te bouwen van verschillende kleuren. Veel gebruikt zijn de kleuren bruin, zwart, grizzle en grijs (blue dun). Bij een aankoop is ook zeker niet onverstandig om de hulp in te roepen van een deskundige vriend of kennis.

Als je zelf een keuze moet maken wees dan uiterst kritisch en bekijk de skin heel goed, bedenk dat je je geld maar een keer kan uitgeven. Vraag in de winkel of je de verpakking mag openen en de skin er uit mag halen.

Om de hackles te bekijken wordt een skin half rond gebogen zodat de hackles uitsteken. Daardoor kan je ze beter bekijken. Dit gaat alleen als de huid niet op karton is geniet. Haal de skin er niet zelf af maar vraag dat of dat mag. Als het huidstuk een verfbad heeft gehad mag je ze absoluut niet buigen anders breekt de skin.Het aantal hackles op een topskin is optimaal, net zoals de kleur of tekening. Een goede skin kost het nodige, maar als die goed is geselecteerd voldoet ze aan de hoogste eisen. De prijs is ook afhankelijk van de kleur want een naturel zwarte skin kost veel meer dan een bruine. Een goede hackle voldoet aan de volgende eisen:


  • heeft de goede kleur
  • is lang en smal
  • korte zijfibers
  • een stevige middenpen (strem)
  • weinig web aan de onderkant.6 hackle verschillen


1 Hackle van een Whiting skin, 2 Hackle van een Keough skin, 3 Hackle van een doorsnee hackleskin, 4 Hackle van Chinese hackleskin, 5 Zwart hackle, 3e keus van een Mets skin.

Het web is duidelijk zichtbaar en loopt tot bijna in de punt van de veer door.

 Om goede vliegen te binden is het niet nodig om een skin te kopen van eerste kwaliteit. De tweede of derde keus kan vaak nog uitstekend zijn. In het verleden kocht ik wel skinnen die totaal geen classificatie hadden. Er wordt wel eens gepropageerd om zadelhackles te gebruiken om droge vliegen te binden. Je zou van één hackle twee of meer vliegen kunnen maken.

Dat kan kloppen, maar dan moet een hackle wel van absolute topkwaliteit zijn, geen web hebben en voldoende lengte hebben dat lang niet altijd het geval is. Heel vaak kan men van zo’n hackle maar net nog vliegen binden op haak nummer 14.

Er zijn wat foto’s opgenomen van heel goede hackles en ook minder goede. Misschien geeft dat een indruk van het kwaliteitsverschil. Ik kan me voorstellen dat lang niet alle vragen met dit verhaal beantwoord zullen, maar vragen staat vrij, en je kunt ons vinden op de site.

India skinnen

Als je pas begint met binden koop dan geen dure skin, want een goedkopere India skin voldoet dan uitstekend. De fibers van een hackle die van zo’n skin afkomt zijn vaak veel te lang om daar een kleine vlieg van te binden. De kwaliteit laat vaak te wensen over, maar voor te oefenen maak dat niet uit.

Van die hanenskinnen komt wel goed staartmateriaal af en voor bunchvleugels zijn die fibers ook heel goed bruikbaar. Ook voor natte vliegen kunnen de hackles prima zijn. In een verzameling materiaal van een geroutineerde vliegbinder zal je zulke skinnen dan ook aantreffen. Hennen skinnen, van de India soort, zijn doorgaans goed, maar moeten wel kritisch beoordeeld worden.

Niet alle India skinnen zijn van een minder kwaliteit. Er is een tijd geweest dat de firma Orvis zulke skinnen in hun collectie hadden, maar die waren dan wel uitstekende, omdat ze uitgezocht waren. Een skin die de toets van kritiek kan weerstaan is de Badgerskin van de foto. Klein van formaat, maar ze heeft wel een goede kleur en hackles die lang genoeg zijn.


8 Chinese skinnen

 

 

Chinese skinnen

Op de foto zie je twee skinnen die we Chinese skinnen noemen. Je ziet ze bijna niet meer, omdat een hackleskin van betere kwaliteit de laatste jaren veel goedkoper is. Hackles van dergelijke skinnen zijn meestal kort en wijd. Je hebt er twee van nodig om een vlieg te binden.Voor het binden van vleugels die van hackle punten worden gemaakt zijn ze echter uitstekend. De punten van hackles die van een skin van kwaliteit af komen zijn daarvoor niet zo goed omdat ze te spits zijn.

 

Jungle cock

Een Jungle Cock is voor pluimveekenners beter bekend als Sonnerathoen of Bankivahoen. Er wordt aangenomen dat dit het oorspronkelijke dier is waar onze kippen en hanen van afstammen. Oorspronkelijk komt dit hoederras voor in Azië.

Voor het binden van zalmvliegen wordt in veel bindpatronen veertjes van Jungle Cock op gegeven. Deze worden dan links en rechts achter het haakoog ingebonden. De hackle kenmerken zich door een kalkachtige witte plek die ze er op hebben.

Er zijn maar weinig bindpatronen voor de forelvisserij waarvoor ze gebruikt worden. De Jassid is welhaast de bekendste vlieg die een dakje krijgt van een heel klein veertje. Jungle cock skinnen kosten een vermogen, ten minste als je een goede wilt.

Kenmerken van kwaliteit is dat de witte plek spierwit is en die mag dan niet gespeten zijn. Skinnen die zulke hackles hebben zijn uitterts zelden. Hackles met spierwitte stippen zijn er wel, maar dan zijn ze meestal gespleten. Je kunt er type-out op smeren, maar echt nodig is dat niet.

De skinnen die in winkel ziet, hebben doorgaans gele stippen en zijn voor echter kenners van inferieure kwaliteit.

Er is in Nederland een bedrijf geweest die dit soort hanen fokten. Er zijn enkele hackle farms in Amerika die zich daar mee bezig houden en waar je zelf rechtstreeks skinnen kan kopen . Als je een goede skin wilt moet je al gauw op $ 180, - rekenen. Indien er belangstelling is voor een leverancier geven wij je graag daarover informaties.


9 Jungle cock haan