Hoe groot moet een streamer zijn? 

Als we het in Nederland over streamers hebben denken we aan vliegen waarmee we op snoek vissen. Doorgaans zijn we wel bekend met de afmetingen daarvan en veel vliegvissers vissen we met een grote streamer, ‘halve kippen’ of ‘bontstrip streamers’ noemen we ze soms. Ze hebben vaak een afmeting van zo’n 12 tot 20cm zoals de ‘Red&Zilver’.

 

 

  Red & Zilver – patroon van Ad Swier

Om zulke streamers te kunnen werpen, zal het materiaal aangepast moeten zijn. Een hengel voor een 8# lijn, waarmee je bijvoorbeeld een Pike taper kan werpen, is dan beslist niet overdreven. Zo’n uitrusting is nodig omdat we maar al te vaak met wind hebben te maken in dit land. Als een streamer nat is geeft dat extra gewicht dat het werpen beïnvloed.

Alleen een dun behaarde streamer kan je met een lichtere hengel en lijn werpen, bijvoorbeeld een streamer die gebonden is in de Matuka stijl, zoals de Mellow Yellow. Deze is speciaal bedacht om nog met wind te kunnen vissen. De lucht weerstand is namelijk zeer gering.

Mellow Yellow

Het formaat van deze streamer op de foto is nog vrij fors want hij is circa 16 cm lang, als je de zadelhackles mee rekent. Een groot voordeel is dat hij antiwier is, dus geen groen haakt. In september en oktober kan dat een pre zijn als het groen uit de sloten en weteringen nog niet verdwenen is. De Mellow Yellow kan ook op een kleinere haak worden geboden en kan dan met een lichtere hangel worden geworpen.

Er wordt wel eens ‘gegniffeld’ over snoekstreamers die we in een buitenlandse bladen of een catalogus zien staan omdat we ze te klein vinden. Wij weten dat snoek, ook een kleine, een grote streamer beslist niet uit de weg gaat.

De kaarten liggen anders als het om andere typen streamers gaat, zoals voor het vissen op zeebaars. Zoals bekend wordt in het westen van het land door een flink aantal vliegvissers in de omgeving van Hoek van Holland daarop gevist, ook op andere plaatsen langs de kust.

Aan de buitenkant van de Blokkendam wordt er soms zelfs met een ‘belly boat’ gevist, hoewel dat een levensgevaarlijke onderneming is, omdat daar een enorme stroming kan staan. Wie ooit met een boot op de Noordzee op gul heeft gevist, weet hoe hard het kan stromen. Soms veel harder dan het water in een beek!

Er bestaan onduidelijkheden over het formaat van een vlieg waarmee op zeebaars wordt gevist. Flinke baarzen hebben geen moeite met een forse streamer, maar hoe groot dan wel? Een  vriend van mij gebruikt voor het vissen op zeebaars de streamer op de foto. Zulke vissen kunnen een grote hap aan en schromen niet om een flinke streamer te nemen. De streamer op de foto is circa 9 cm. Door de diabolo, die op de onderzijde achter het haakoog is ingebonden, kan de vlieg met de punt naar boven worden gevist. Daardoor is de kans kleiner dat je vast komt te zitten.

 

 

 

Het gewicht garandeert ook de diepgang, die nodig is in verband met de vaak aanwezige stroming. Eigenlijk is het patroon heel simpel. Wit geitenhaar, wat glitter er door heen en daarover weer chartreuse geitenhaar. De kop is afgewerkt met epoxy hars. Waarschijnlijk is het onnodig om te zeggen, dat de wikkelingen waarmee de diabolo is vastgezet, moeten worden verlijmd met secondelijm om draaien tegen te gaan.

Helaas worden nog steeds ondermaatse Zeebaarzen meegnomen. Deze vis is prima te eten, het is zelfs een delicatesse. Een voorwaarde om een zeebaars mee te nemen is wel dat het formaat van de vis de moeite waard is. Helaas wordt met de minimummaat maar al te vaak de hand gelicht. Sommige lieden, die zich ‘sportvisser’ noemen, nemen het niet zo nauw. Zulke lieden moeten bestraft worden. Ik ben er niet op tegen als iemand één of twee grote vissen meeneemt, maar dan moeten ze aan de maat zijn.

Onlangs ging ik met de vliegvisser mee die op de bovenstaande foto staat,  die overigens van wanten weet. Hij heeft regelmatig succes, de zeebaars op de foto was 55cm en dat is een heel mooi exemplaar. De vis werd eerst gedood en daarna geslacht, zoals blijkt op het plaatje waarop de ingewanden en maag zichtbaar zijn.  Op mijn verzoek werd de maag open gesneden, omdat ik graag wilde zien wat in de maag zat en wat de vis had gevreten!

Zoals te zien is, was dat een half vergane zeebliek en een snoekbaarsje van 14 cm…! De zeebaars werd overigens gevangen ergens in de waterweg waar het water nog brak is. Uit de maaginhoud blijkt maar weer eens, dat zeebaarzen van bovengenoemd formaat beslist geen moeite hebben met een flinke streamer.

 Met een streamer is meer te doen

Wie plannen heeft om dit jaar op forel te gaan vissen doet er verstandig aan om een doos met streamers mee te nemen. In water waar veel met droge vlieg wordt gevist kan een kleine streamer voor verrassingen zorgen want je kunt er heel grote vissen mee vangen. Zo groot dat je wel met een dikke leadertip moet vissen. Heel vaak wordt de fout gemaakt om een grote natte vlieg aan de leader te knopen aan een tip die ook voor het vissen met droge vliegen wordt gebruikt. Dat gebeurt dan onder het motto; even kijken of ze het op die vlieg doen. Fout, natuurlijk want je zult altijd zien dat je dan een forse vis op krijgt en de lijn breekt.

Bewust zeg ik vis en geen forel, want de vangstmogelijkheden blijven niet alleen beperkt tot een forel. In Noorwegen wordt namelijk ook voor het vissen op vlagzalm een streamer gebruikt en met succes.

Een streamer heeft ook nog het volgende voordeel. Als regenval het water ‘dik’ heeft gemaakt valt er met een streamer nog vaak te vissen. Het weer kunnen we nu eenmaal niet beïnvloeden en als het even kan is het vissen met een streamer dan nog een optie.

Enige tijd terug zag ik een patroon die me zeer aansprak. Het is een ontwerp van Patrick Daniels die daar heel succesvol mee is. Zoals blijkt is het een vrij simpel bindpatroon.

Ik wilde dat eerst veranderen maar volgens Patrick is dat zeker niet nodig. Volgens hem voldoet hij uitstekend en is die inzetbaar voor veel manieren van vliegvissen, mits niet te groot gebonden.

Voor het patroon wordt een langharige zwarte dubbing gebruikt die in een dubbinglus wordt gezet en ingebonden op een langstelige haak nummer 6 of 10. Daardoor is het formaat al gauw 2,5 cm. Het binden van deze Black widow is zeker niet moeilijk. Een langharige dubbing breng je in een dubbinglus aan en bind je in. Bij elke winding houd je de vezels met wijsvinger en duim terug totdat je met de dubbingdraad achter het haakoog bent gekomen.

Als een afbindknop is gemaakt wordt de dubbing uitgeborsteld, de flanken getrimd en ook de bovenkant. De dubbing van de streamer op de foto is van onderen en aan de zijkanten geknipt. Je kunt hem ook in een Matuka stijl trimmen zodat de dubbing naar onder wijst. Het lijkt me dat deze streamer onweerstaanbaar is voor forel, vlagzalm en ook voor andere vis.