Imitaties van een Sedge, nimfen en emergers

Dit is niet het eerste artikel over Sedges dat op de site staat en zal het ook zeker niet het laatste zijn. Een herhaling dan? Misschien wel, maar wel met een reden, want het is gebleken dat sedge, emergers en hun nimfen eigenlijk van veel grotere betekenis zijn voor een vliegvisser dan eendagsvliegen. Sedges komen namelijk in en bij elk onvervuild water voor en op veel meer plaatsen. Bovendien zijn ze veel talrijker dan haften als ze uitkomen.

 

In sommige streken waar stromend water voorkomt tref je oms maar één haftensoort. Je kunt echter dan wel meer soorten schietmotten aantreffen. Toch blijkt dat de meeste vliegvissers, die zelf vliegen hun vliegen binden zich veel meer richten op het binden van imitaties van eendagsvliegen. Dit is niet alleen een gegeven van de laatste tijd,  want in het begin van het vliegvissen was dat al zo.

De variëteit en afmetingen van sedge, hun nimfen en emergers kunnen sterk verschillen. Als in het vroege voorjaar de sedges nog maar zeer spaarzaam te zien zijn, kunnen onder water de nimfen van dat insect heel actief zijn. Nimfen zijn zich aan het ontwikkelen en komen in het stadium van een emerger. Het is dan verstandig om eens met een nimf of emerger te vissen. Van eind juni tot soms nog tot eind oktober, kan je die en ook de volgroeide dieren aantreffen. De ontwikkeling is afhankelijk van de temperatuur van water en lucht. Kloppen de omstandigheden dan zie je ’s avonds volop sedges bij het water. Verzuim overdag dan niet om het eens met een nimf en emerger te proberen. Knoop pas tegen het eind van de dag een sedge imitatie aan de leader.

Het aantal imitaties van volgroeide insecten is enorm net zoals hun nimfen. In dit artikel zijn ook weer variaties vermeld. Dit zijn nu niet bepaald eenvoudige bindpatronen maar wel visvliegen. Zie het als een uitdaging om ze te binden. Ze zijn bedoeld voor de lange winterdagen en avonden. Overigens hebben ze hun waarden in de praktijk bewezen voor het vissen op forel en vlagzalm.

Nimfen kunnen in een bruine, beige, gele maar ook groene kleur worden gebonden. Bij het binden van de emergers kun je variëren en de genoemde kleuren foam gebruiken. Foam is zacht, uitstekend voor een body en  laat zich door een nylondraad mooi insnoeren, daardoor ontstaat  er een realistisch resultaat. Zoals blijkt wordt er in een aantal bindpatronen wel één of twee looddraad wikkelingen op de haaksteel aan gebracht als het een verzwaard type betreft.

Wil geen foam gebruiken? Prima, maak dan de body van dubbing, maar bedenk wel dat dubbing water opzuigt en dat daarvan heel moeilijk een zwevende emerger kan worden gemaakt. In sommige bindpatronen zijn struisfibers gebonden die uitsteeksels op de body imiteren, die worden met een dunne nylon wikkeling vastgezet. Ze geven een realistisch beeld van de imitatie, maar als je dat overdreven vindt kan je ze weg laten.

Met de donkere Wing folie voor de vleugel van de sedge of het foam voor de body  kan gevarieerd worden.  Dat zelfde geldt voor het materiaal voor de nimfen. Zoals blijkt zijn bij de  bindpatronen een afbeelding geplaatst van het insect.

Green Sedge nimf

Materiaal

Haak                         : Fulling Mill 31270, nummer  8 – 12 (of soortgelijk)

Binddraad                  : groen of bruin 8/0

Verzwaring                : dubbele looddraad wikkelingen

Staart                       : Antron toef, lichtbruin

Ribbing                     : nylon 14/00

Vlekken op body        : d.m.v. lichtbruine watervaste viltstift

Onderbody                : Crepla foamstrip

Body                         : 3 mm Crepla foamstrip, blauw/groen

Thoraxdekschild         : 3 mm brede strip Thin Skin bruin gevlekt

of donkerbruin gevlekte of Buck skin

Thorax                      : Ru-A-Dub dubbing, groen (uitgeborsteld)

Bindaanwijzingen

Zet een haak in de vice, lak de haaksteel en draai er dubbele looddraad om. Fixeer dat met binddraad en lak. Bind een toef Antron voor de staart in. Bind een stuk nylon in en twee geelbruine struisfibers. Snijd een Crepla foamstrip en bind die achter de looddraad verzwaring in. Bind van de foamstrip de body tot 2,5 mm voor het haakoog en zet dat achter het haakoog vast. Leg de struisfibers rechts en links langs de body en zet die voor de body vast. Zet met brede nylon wikkelingen de struisfibers vast. Bind nu een strip ThinSkin of Buck Skin in. Maak een draadlus met de Rub-A-Dub dubbing, draai die ineen en maak daarvan de thorax. Bind strak over de thorax de Thin Skin of Buck Skin en zet dat met de binddraad vast. Maak afbindknopen en lak die af, borstel de dubbing uit

Yellow Sedge nimf

Materiaal

Haak                           : Partridge GRS12ST, nummer  8 – 12 (of soortgelijk)

Binddraad                    : groen of bruin 8/0

Verzwaring                  : dubbele looddraad wikkelingen

Staart                         : Antron toef, grijs

Verzwaring                  : dubbel looddraad wikkelingen

Ribbing                       : nylon 14/00

Bodydek                     : beige (de helft van een 3 mm rond staafje uit                               een  kunststofkurk)

Body                          : Crepla, gele 3 mm foamstrip met twee witte struisfibers

Thorax                       : bruine dubbing (uitgeborsteld)

Bindaanwijzingen

Zet een haak in de vice, lak de haaksteel en draai er dubbel looddraad om. Fixeer dat met binddraad en lak en bind een toef Antron voor de staart in. Bind een stuk nylon in en twee witte  struisfibers. Snijd een Crepla foamstrip en bind die achter de looddraad verzwaring in. Bind van de foamstrip de body tot 3 mm voor het haakoog en zet dat achter het haakoog vast. Leg het dekschild over de body en de struisfibers, rechts en links langs de body en zet die ook voor de body vast. Zet met brede nylon wikkelingen het dekschild en de struisfibers vast. Bind nu een strip ThinSkin of Buck Skin in en bind dat over de thorax. Maak een draadlus met dubbing, draai die ineen en maak daarvan de thorax. Leg strak over de thorax de Thin Skin of Buck Skin en zet dat met de binddraad vast. Maak afbindknopen en lak die af, borstel de dubbing uit.

Brown sedge nimf

Materiaal

Haak                          : Tiemco TMC2312 nummer 10 -12

Binddraad                   : lichtbruin

Body                          : Groene 3 mm Crepla foamstrip met gele struisfibers

Ribbing                      : dun nylon en bruine watervaste viltstift op de foamstrip

Vleugel                       : Sedge Wing – Traun-River-Products,

of geknipt uit lichtbruine folie

Thorax                       : Grijze CdC fibers in dubbinglus

Poten                         : Grijze of bruine hertenharen.

Bindaanwijzingen

Zet een haak in de vice, lakde haaksteel en draai er dubbel looddraad om. Fixeer dat met binddraad en lak en bind een toef Antron voor de staart in. Bind een stuk nylon in en twee geelbruine struis fibers. Snijd een Crepla foamstrip en bind die achter de looddraad verzwaring in. Bind van de foamstrip de body tot 2,5 mm voor het haakoog en zet de strip achter het haakoog vast. Leg de struisfibers rechts en links langs de body en zet ze ook voor de body vast. Zet met brede nylon wikkelingen de struisfibers vast. Bind nu een strip ThinSkin of Buck Skin in. Maak een draadlus met de Rub-A-Dub dubbing, draai die ineen en bind daarvan de thorax. Leg strak over de thorax de Thin Skin of Buc kSkin en zet dat met de binddraad vast. Maak afbindknopen en lak die af en borstel de dubbing uit.

 

Floating Sedge nimf

Materiaal

Haak                           : Tiemco TMC2312, nummer 10 - 12

Binddraad                    : bruin 8/0

Ribbing                       : nylon 14/00

Onderbody                  : dunne foamstrip

Body                          : lichtgele 3 mm Crepla foamstrip

Bodydek                     : foliestrip lichtbruin, 2 mm breed

Vleugelsegment          : Bruine Super Realistic Wing Shimazaki van Tiemco

Thorax                       : bruine dubbing.

Poten                         : geknopt fazantenfibers.

Bindaanwijzingen

Plaats een haak in de vice en zet de binddraad op. Snijd een Crepla foamstrip en zet die diep in de haakbocht vast. Snijd nu een tweede Crepla foamstrip voor de onderbody voor een beter drijfvermogen  en om een dikkere body te krijgen. Zet de strip achter het haakoog vast. Bind nu een smalle folie strip in voor het body dekschild. Maak nu de body van de eerste foamstrip, leg daar de smalle folie strip op en zet dat met het nylon. Doe dat met wijde slagen. Knip een stukje folie, vouw dat, en knip daar een vleugelvorm uit, leg dat om de body en zet het vast met binddraad.

Leg over de thorax de Thin Skin en zet dat met de binddraad vast. Bind nu een toef geknoopte fazantenfibers in die de poten imiteren. Maak een dubbinglus met bruine dubbing en bind daar de thorax van. Zet het eind van de lus achter het aakoog vast. Maak afbindknopen en lak die af en borstel de thorax ui.

 

Floating Yellow Sedge emerger

 

Materiaal

Haak                           : Kamasan F22, nummer 14 - 12

Binddraad                    : bruin 8/0

Staart                          : geen

Ribbing                       : dikke bruine binddraad 8/0

Onderbody                  : foamstrip

Body                           : 3 mm Crepla foamstrip, lichtgeel

Bodygills                     : twee stukken Tan kleurige Tri Lobal Hackle

Vleugelsegmenten        : bruine folie in vorm geknipt

Poten                          : lichtbruin hertenhaar, dubbel gelegd

Thorax                        : bruine CdC dubbing in dubbinglus.

Bindaanwijzingen

Plaats een haak in de vice, zet de binddraad op. Breng de binddraad naar de haakbocht en bind de Tri Lobal hackle in en een stuk dik binddraad. Maak van een Crepla foamstrip een onderbody voor een verbeter drijfvermogen. Van de 3 mm Crepla wordt een foamstrip gesneden en bind die daarvan de body over de onderbody heen en zet die voor de haakbocht vast. Leg boven op de body de halfronde foam vorm en aan weerszijde de Tri Lobal hackle stukken. Rib het geheel met wijde slagen met de dikke binddraad. Knip nu de dubbele vleugelvorm en leg die om de body, zodat er aan beide zijden vleugels is te zien. Bind nu een lange toef lichtbruin hertenhaar in, knip dat niet af, dus houd dat lang. Breng de binddraad naar het begin van de body. Breng daarop een CdC dubbing aan, maak een dubbinglus, draai de lus ineen en maak een thorax. Vouw de naar voren uitstekende herten haren dubbel en zet die dan achter de haak met de binddraad vast. Maak afbindknopen en lak de kop.

 

Sedge

Materiaal

Haak                           : Partridge 15 BN nummer 14 - 12

Binddraad                    : beige/bruin 8/0

Ribbing                       : met een bruine watervaste viltstift op de foamstrip

(Onderbody                 : eventueel van een foamstrip)

Body                           : 3 mm Crepla foamstrip, bruin

Vleugel                        : gekipt uit bruin dunne folie, Organza of soort gelijk

Thorax                        : CdC dubbing, naturel, van boven getrimd

Poten                          : ontstaat door de CdC dubbing

Bindaanwijzingen

Zet een haak in de vice, lak de haaksteel en zet de binddraad op. Snijd een Crepla foamstrip en bind die in de haakbocht in. Van het Crepla wordt eventueel een onderbody gemaakt. Knip uit dubbel gevouwen folie de vleugel en teken er vleugel aders op (kan je eventueel weglaten). Bind de vleugel in, circa 2,5 mm voor het haakoog. Leg in een dubbinglus CdC fibers, draai de lus ineen en bind daarvan de thorax. Zet de het eind van de lus achter het haak oog vast. Maak afbindknopen en lak die af.

 

Crepla foam is te koop bij Traditional Hengelsport in Utrecht.