Nimfen

Voor het vissen op salmoniden bestaan verschillende typen nimfen. Patronen van imitaties worden dan niet bedoeld, want ik wil het hebben over nimfen die je in verschillende waterlagen kan vissen: hoog, dieper of net boven de bodem.

Emergers die zich in een laatste stadium bevinden en in de oppervlakte worden gevist zijn niet bedoeld met hooglopende nimfen, alhoewel die een emerger zouden kunnen imiteren. Het is niet verstandig om alleen maar lichte nimfen te binden, maar ook imitaties die zich halverwege de diepte van het water bewegen. Dat zijn nimfen die als het ware zweven.

Dan heb je ook nog de zogenaamde ‘bodemschrapers’ nodig; dus de verzwaarde typen. Nimfen die je vlak boven de boden kan vissen doordat ze met een hoge verzwaring gebonden zijn. Een aantal factoren is van invloed waarmee je vist, zoals de stroomsnelheid en de diepte van het water. Die zijn onder andere bepalend voor dat geen je aan de leader knoopt. Als je vaker in een bekend viswater vist weet je wel wat van de omstandigheden en de diepte. Dan is de keuze en wat je meeneemt aan kunstvliegen niet zo lastig. Het ligt anders als je van plan bent om in een onbekend water te gaan vissen. Het is dan verstandig om dozen mee te nemen met verschillende nimfen.

Wanneer het heel hard stroomt omdat er een sterk hoogte verschil is, heb je grote en goed verzwaarde nimfen nodig die op zware haken gebonden zijn. Een flinke hoeveel lood- of koperdraad op de haaksteel wikkelen van een nimf of een goudkopnimf zal dan nodig zijn. Fixeer dat heel goed met lak, of beter nog met secondelijm, want als de body op de haaksteel kan schuiven of draaien is de nimf onbruikbaar.

Een voorbeeld van een water waar je zware nimfen vist zie je op de hieronder geplaatste foto.Voor de presentatie van zo’n zware imitatie is meestel ook een pittige hengel nodig waarop een 8# lijn past, zoals de afgebeelde vliegvisser heeft. Werpen met zo’n nimf is er nauwelijks bij, een halve meter vliegenlijn uit de top en een korte leader is voor hem toerijkend. Hij heeft ook een dikkere punt aan de leader.

Nu is dit een extreem voorbeeld, maar zulk water kan je verwachten in het Alpen gebied. Die manier van vissen moet je wel willen. Je kunt niet je gemak er van nemen want je moet dan wel werken voor je visje. Het lijkt meer op Tsjech nimfen, omdat je geen presentatie kan maken met behulp van een worp. Op de volgende foto wordt met zo’n nimf stroomopwaarts gevist.

Nu maakt ieder voor zich uit hoe hij wil vissen, maar vliegvissen vind ik een beleving en niet werken. Het gaat me niet om het aantal vissen, alhoewel ik natuurlijk wel wat wil vangen. Maar die manier op de foto van vliegvissen is mijn visserij niet want dat lijkt meer op werken.

Woelig water als dit bevat wel vis, maar…

Dat impliceert niet dat ik alleen maar met de droge vlieg vis in water dat rustig stroomt want ik vis graag met een nimf of emerger. Persoonlijk heb ik liever water met passages die rustiger stromen, maar ook een wisselend karakter kent met uitlopers die pittige stromen. Water waar je met verschillende kunstvliegen aan de gang kan gaan.

Water met een wisselend karakter

In het trager stromend stuk dat je ziet op de hierboven geplaatste foto, iets meer terug, daar waar de vliegvisser staat, kan je uitstekend vissen met een ‘hoog lopende’ of met een zwevende nimf. Daar is het wat dieper, maar als de vis de imitatie wil komt ze die halen.

Stroomt het water nog langzamer kan je nog steeds met een ‘drijvende nimf’ vissen maar dan moet je wel een goede presentatie te maken met een ‘Bowcast’. Daarmee komt de vliegenlijn in een bocht te liggen en drijft hij niet over de standplaats van de vis. Dat is gunstiger en is de kans veel kleiner vis te verjagen.

De Ybbs een water met een wisselend karakter, perfect voor het vissen met een emerger

Op de CD, die destijds door het VNV aan de leden is gezonden is, wordt die worp door Bas de Bruin gedemonstreerd. Het komt er hier op neer dat tijdens de afworp de hengel in met een bocht naar buiten wordt bewogen zodat de lijn ook met een bocht op het water komt te liggen. Met een draaiende pols beweging verloopt deze handeling eenvoudig, maar in beeld gebracht is het natuurlijk veel duidelijker. Maar nu terug naar het thema; de nimfen.

In deze bijdrage zijn een viertal bindpatronen als voorbeeld opgenomen, een onverzwaard type gebonden met foam, een nimf met een lichte verzwaring met koperdraad, één die pittig verzwaard is met looddraad en een goudkopnimf.

Ze geven een indruk hoe en wat voor mogelijkheden er zijn om verschillende typen nimfen te binden. Door ander gekleurd materiaal te gebruiken kunnen ze veranderd worden zodat er varianten (normaliter aangeduid met #) ontstaan.


Green floating nymph

Materiaal

Haak : Gebogen type, zoals de Partridge GRS12ST nr. 16 - 12

Binddraad : Bruin 8/0

Staart : Punten uit een bruine mini struisvogelveer.

Heel fraai materiaal voor staarten van nimfen.

Ribbing : Nylon 10/00, bruine stippen met een watervaste viltstift

Body : Beige 3 mm foamstrip

Body gills : Aan beide zijde van de body, Bruine fibers uit een mini struisveer.

Thoraxdekschild : Groen gehalveerde foam staafjes of foam strippen.

Halfronde stripjes geven een beter resultaat dan vlakke strippen.

Thorax : Grijze dubbing

Bindwijze

Plaats de haak in de vice en zet de binddraad op in het midden van de haaksteel. Breng de binddraad naar de haakbocht en bind het staartmateriaal in, een stuk nylon, twee struisfibers en de taps gesneden foamstrip. Maak van foamstrip de body tot 2 mm achter het haakoog en wikkel om de body een gewaste Dynema draad. Breng bovenop de body bruinen vlekken aan en verwijder de draad. Leg aan weerszijde van de body de struisfibers en zet ze met binddraad vast ter hoogte waar de thorax komt. Rib de body met het nylon zodat de struisfibers vast komen te zitten. Boor een foam staafje van circa 2,5 mm uit een blok Plastazote en snijdt het in de lengte door midden. Leg het gehalveerde staafje op de body en zet het met de kruiswindingen binddraad vast. Maak nu een dubbinglus en breng daarin dubbingmateriaal aan. Bind daarvan de thorax tot achter het haakoog. Leg nu de gehalveerde foam staafjes over de thorax en pluk de dubbing er iets tussenuit. Maak een afbindknoop en verwijder de restanten van de foamstaafjes. Maak twee afbindknopen en lak die af.


Slow sinking nymph

Materiaal

Haak : Langstelig nr. 14 -12

Binddraad : Bruin 8/0

Staart : Grijze fibers uit mini struisvogelveer

Body verbreding : D.m.v. stukjes middenpen van veren opzij van de body ingebonden

Dat is om het gewicht van het plastic te compenseren

Body : Bruin gevlekte Thin Skin Strip

Hackle : Patrijsfibers in dubbinglus om de thorax gewikkeld

Thoraxdekschild : 0,5 mm foam strip bruin gemaakt met watervaste viltstift

Thorax : Bruine dubbing


Bindwijze

Plaats de haak in de vice en zet de binddraad in het midden van de haaksteel op. Bind aan weerszijde van de haak stukje middenpen in en zet die vast met secondelijm en binddraad. Breng de binddraad naar de haakbocht en bind het staartmateriaal in en een 3 mm brede Thin Skin strip.Bind daarvan de body, tot de helft van de haaksteel en zet die vast met de binddraad. Bind nu de foamstrip in. Maak nu een dubbinglus met patrijsfibers.Breng de binddraad naar het haak oog en breng dubbing in een dubbinglus aan. Wikkel de dubbing draad naar de body en terug en bind op die manier een ovale thorax zet de lus achter het haakoog vast. Wikkel nu de lus met de patrijsfibers om de thorax. Leg de foamstrip strak over de thorax en zet het achter het haakoog vast, maak afbindknopen en lak die af.


Brown creeper

Materiaal

Haak : Gebogen haak langstelig nr. 14 -12

Binddraad : Bruin 8/0

Staart : Bruine fibers uit mini struisvogelveer

Body verbreding : D.m.v. stukjes vierkant looddraad opzij van de body ingebonden

Body : Bruine dubbingdraad van koperdraad Bruin gevlekte Thin Skin Strip

Hackle : Patrijsfibers in dubbinglus om de thorax gewikkeld

Thoraxdekschild : Bruin gevlekte Thin Skin Strip

Thorax : Bruine dubbing

Bindwijze

Plaats de haak in de vice en zet de binddraad in het midden van de haaksteel op. Bind aan weerszijde van de haak stukje vierkant looddraad in en zet die vast met secondelijm en binddraad. Breng de binddraad naar de haakbocht en bind het staartmateriaal in, een dubbingdraad van koperdraad gemaakt en een stuk koperdraad. Bind van de dubbingdraad de body tot de helft van de haaksteel en zet die vast met de binddraad. Schroei de naar bovenuitstekend haar van de dubbing weg met een Pro Weld en rib de de body met het koperdraad. Bind nu de Thin skinstrip in. Breng de binddraad naar het haak oog en breng een dubbing in een dubbinglus aan. Wikkel de dubbing draad naar de body en terug op die manier een ovale thorax zet de lus achter het haakoog vast. Leg nu de Thin Skin strak over de thorax en zet het achter het haakoog vast, maak afbindknopen en lak die af.


Red ass

Materiaal

Haak : Langstelig nr. 12 -10

Kraal : Koper, 4 mm

Verzwaring : Loodraad

Binddraad : zwart of Bruin 8/0

Staart : Patrijsfibers

Tag : Fluorescerende wol Glo-bright van Veniard

Body : Peacock PLUS Dubbing

Hackle : Patrijsfibers in dubbinglus achter de kraal ingebonden


Bindwijze

Schuif een kraal op de haaksteel, plaats die in de vice en zet de binddraad in het midden van de haaksteel op. Bind om de haaksteel looddraad en zet dat vast met secondelijm en binddraad. Breng de binddraad naar de haakbocht en bind het staartmateriaal in, een stuk rode wol en maak daarvan het staartstuk. Maak een dubbinglus met de Plus dubbing en bind daarvan de body tot achter de kraal en zet de lus vast met de binddraad. Maak een dubbinglus met patrijs fibers en wikkel die achter de kraal in. maak afbindknopen en lak die af.