Nimfjes

Het is bekend dat verschillende insecten, die interessant zijn voor vliegvissers, hun eieren afzetten in het water af zetten. 

Kleine Sedges

Hoeveel imitaties er zijn van Sedges, die ook wel schietmot genoemd, is niet te zeggen. Het zijn er heel veel. Sedges zijn toonaangevend in de voedselketen van veel vis soorten. Salmoniden lusten ze heel graag en zolang er met een kunstvlieg gevist wordt zijn ze in trek. Niet alleen bij vis maar ook bij vliegvissers. Dat is dus vooral duidelijk als we het aantal bindpatronen bezien. Omvallend is ook het aantal van verschillende uitvoeringen.

Door de bank genomen zijn imitaties van die insecten groot van formaat. Gebaseerd op bepaalde typen, die dan ook een afmeten bereiken van soms wel 30 mm en groter. Dat blijkt wel uit de opname van een vleugel.

 

Light Cahill


Deze vlieg is in de USA een heel bekende droge vlieg die veel gebruikt wordt. Ze heeft dezelfde bekendheid en reputatie als bijvoorbeeld onze Red Tag.

Het aantal eendagsvliegen in de States is veel groter dan bij ons in Europa. Omdat de Licht Cahil heel veel lijkt op de Pale Watery dun of Yellow Mayfly, kan ze daarvoor aan de leader worden geknoopt. Voor het vissen op forel is deze vlieg een succes en ze wordt dan ook graag genomen. Op een kleine haak gebonden wil de vlagzalm ze ook graag. Het is een echte klassieker, die niet moeilijk te binden is en veel standaard vliegen worden ook op dezelfde wijze gestrikt


Waarom een Sedge emerger?

Er wordt vaak gesuggereerd  dat het binden van sedge emergers een hobby van me is. Helemaal waar, maar daar is wel een reden voor. Het is niet alleen omdat ik het zo leuk vind, er zijn andere en belangrijkere argumenten.

De volgende zin kwam ik een tijd geleden in het blad ‘American Fly Tyer’ tegen,  die spreekt boekdelen. Je hoeft niet eens goed Engels te kennen om de inhoud te lezen en te begrijpen.

Vliegen die ergens op lijken?

Dit is een tweede bijdrage over dit thema, want er staat een soortgelijk verhaal over fantasie vliegen op de site. Het is ook een thema waar het een en  ander over valt te vermelden.

In het gigantisch aantal kunstvliegen is een scheiding te maken van imitaties die op insecten lijken, en vliegen die daarvan afwijken. Deze laatste zijn ontsproten uit de brein van een vliegvissers, vaak gebaseerd op ervaring. Een voorbeeld is de bekende Red Tag. Niemand weet wat de vlieg precies voorstelt, maar ze heel bekend en je kunt er vis mee vangen.

Black is beautiful

Niet alleen kunnen zwarte vliegen mooi zijn, wat belangrijker is: ze zijn soms ook heel praktisch en... je kunt er goed vis mee vangen. In een vliegendoos moeten eigenlijk altijd wel een aantal zwarte vliegen zitten. Wanneer er een schittering op een water voorkomt door de zon, is een vlieg soms lastig te volgen. We kennen dat soort viswateren wel, die van oost naar west stromen. De Duitse Kyll is daar een voorbeeld van. Als de zon ’s avonds laag staat kan dat voor het vissen hinderlijk zijn. Een zwarte vlieg is dan uitstekend te volgen en mits niet te groot, vangen ze vis.

Nimfen & flymphen

Wie wel eens in oudere vliegbindboeken snuffelt zal hebben vastgesteld dat in het binden van nimfen een verandering is te bespeuren. Jaren geleden werden vliegen anders gebonden dan nu, vaak eenvoudiger. Dat zou te maken kunnen hebben met de veranderingen van bindtechnieken,  de uitbreiding van het assortiment bindmateriaal, of de keuze van de vliegbinder.

Zonkerstrippen en nog wat

Kunstvliegen, die met zonkerstrippen worden gebonden, zijn niet van de laatste tijd. Zoals veel bindwijzen in het vliegbinden lijken ze ergens op. Bij het inbinden van een zonkerstrip staan de fibers of het haar als een hanenkam rechtop, soms wel naar beneden gericht. Voor zonkerstripstreamers worden doorgaans bontstrippen gebruikt, maar die streamers zijn eigenlijk variaties op een heel oud bindpatroon.

 

Landinsecten

Wie regelmatig in het buitenland vist, weet dat langs de oevers van het water vrijwel altijd begroeiingen aanwezig zijn. Vaak meer dan ons lief is, want ze kunnen voor het werpen verdraaid hinderlijk zijn. Soms blijf je aan een tak hangen. Je hebt de keuze; je stek verpesten en er heen te lopen om je vlieg te redden, of je leader kapot trekken.

Goldwing streamer

Toen er nog met levendaas gevist mocht worden, was het ongeoorloofd een aantal ruisvoorns als aasvis in een bun te hebben en daar mee te snoeken. Het was ook niet geoorloofd met een goudvis te vissen. Een boerenzoon vertelde me eens dat dit superaas was, nog beter dan een grondeling of een baars.

Nimfen

Voor het vissen op salmoniden bestaan verschillende typen nimfen. Patronen van imitaties worden dan niet bedoeld, want ik wil het hebben over nimfen die je in verschillende waterlagen kan vissen: hoog, dieper of net boven de bodem.