De Vlist

De Vlist is een riviertje dat van Haasdrecht tot Schoonhoven loopt. Dat water werd vroeger gebruikt voor de scheepvaart. Turfeikers brachten turf naar de zilverstad en van daar werden weer goederen per schip naar Utrecht gebracht. Dat is lang geleden.

  

Nu varen er alleen nog kano’s op de Vlist. Links en rechts van het water zijn er wegen die vrij druk zijn. De weg rechts van de Vlist, van Haastdrecht richting Schoonhoven is drukker dan op de linkeroever. De schoonheid van de Vlist is bij weinigen bekend.

 

Het is een typisch Zuid-Hollands landschap wat al heel lang onveranderd is maar wel zeldzaam wordt.

 

  boerderij

 

Een paar weken terug bereikte mij het bericht dat er chloor in de Vlist zou worden geloosd ter hoogte van het zwembad in Haasdrecht. Dat leek me een zeer kwalijk zaak.

 

Het bericht kreeg ik van een Henk, een kennis van mij. Hij is een goede en ervaren vliegvisser, die een dag in het riviertje had gevist. Van een inwoner van Haasrecht had hij gehoord dat er chloor werd geloosd. Bij het zwembad nabij Haastdrecht had Henk niets gevangen en verderop in de Vlist evenmin, dat gaf te denken.

 

Nu kan zo’n informatie een Indianenverhaal zijn en één keer vissen is nog geen indicatie over de visstand. Toch nam ik die informatie serieus en heb eens geïnformeerd bij een secretaris van HSV ‘De mooi weervissers” waar ik lid van ben en in de Vlist visrechten heeft. Volgens hem is de visstand in de Vlist goed en wordt er ‘s winter goed snoek gevangen. 

 

Om te weten te komen of dat verhaal van die chloorlozing klopte heb ik het verantwoordelijke Waterschap benaderd die onder andere daar toezicht houdt en gevraagd of zij er iets van wisten. Met regelmaat controleren zij het water in de Vlist en ze konden dat niet bevestigen. Op mijn verzoek hebben ze een opnieuw een steekproef gedaan en het water gecontroleerd nabij het zwembad en ook verderop.

 

Ze hebben dat gecontroleerd door bemonstering en ook nagegaan of het mogelijk is om chloorwater te lozen. De betreffende ambtenaar die de controle heeft uitgevoerd en mij later belde, verzekerde dat er geen lozing plaat vind. Lozing is ook niet mogelijk omdat het zwembad lager ligt dan het waterpeil in de Vlist.

 

 De Vlist

Toen ik Henk weer zag vertelde ik hem dat verhaal, maar ik kon verwachten dat hij er niet bij liet zitten. Afgelopen zaterdag 14 augustus kreeg ik een e-mail met verslag van een visdag. Hij had met een paar vrienden een dag lang de Vlist bevist.

 

Beste Wim, 

Vandaag de Vlist bevist om vast te stellen hoe het echt is met de visstand. We zijn begonnen in Haastrecht bij het zwembad op de rechteroever. Het water was redelijk gekleurd; zicht tot ca. 40 cm diep. Tot 1 km voor uitspanning (bij het dorp Vlist dorp) niets gevangen. Water is ter plekke tamelijk diep (ca. een hengellengte 7 voet). Van de voetgangersbrug een snel zinkende Pheasent tail nimf diep door water gesleurd; een dikke ruisvoorn van 28 cm gevangen. Verder stroomafwaarts afgezakt voorbij het dorp Vlist; het water wordt zienderogen smaller en ondieper, geen vis gevangen.

Bij afslag naar Bergambacht de rivier overgestoken naar de linker oever. Het water is ter plaatse helder en het zicht ca. 70 cm (bodemplanten). Hier hebben we leuk gevangen, ruisvoorns en soms blankvoorn.

 

Vliegen: Red tag, Pheasent tail, roze Pheasent tail, fluor gele nimf. Gevist met beetverklikker op 60 cm van de nimf om over beplanting te vissen.

Omstandigheden: Prachtig zonnig weer, bijna windstil.

Er was veel auto verkeer, motorgangs, recreatie- en Gele Trui fietsers

Waterkant: zeer smalle berm, plompenbladen tot 2 meter uit de kant dus 14/00 gebruiken om voorn over de bladen te slepen.

Veel hoogopgaand riet en wilgen langs de oevers, dus een Indianen visserij.

Soms kanopassanten, maar in het kielzog goede aanbeten.

Linkeroever tot Molen Bornepas redelijk te bevissen vissen, maar erna ondiep met veel wier en flap.

Zal je binnenkort bijpraten voor verdere details en een foto meenemen.

Groetjes,

Henk Gout

 

Dat is een prima verslag Henk bedankt, daar kunnen we wat mee. Uit dit verslag is op te maken dat het vliegvissen in de Vlist heel lastig is met oog op het verkeer, recreatie en oeverbegroeiingen. In de winter zal het ongetwijfeld wat rustiger en gemakkelijker zijn en zal het snoeken met de streamer of kunstaas, interessant zijn.

 

De waterkwaliteit laat in ieder geval niets te wensen over.

 

Wim Alphenaar