Reactie op ‘Wakker geworden?’

Zoals in het verhaal ‘Wakker geworden’ is aangekondigd heb ik verschillende links gestuurd naar o.a. Sportvisserij Nederland, Groen Links, de Partij van de Dieren, de Dierenbescherming en Green Peace. Ik heb gevraagd of ze het bericht willen lezen en wat ze denken te gaan doen. Al vrij vlot reageerde Sportvisserij Nederland. Het antwoord is, zoals ik verwachte, zeer onbevredigend.

Geachte heer Alphenaar,

 

Voor wat betreft het aalscholvervraagstuk verwijzen wij u naar onze site www.sportvisserijnederland.nl. Wanneer u op het trefwoord 'aalscholver' zoekt komt u de nodige informatie tegen. Verder komt u in Visionair no 12 een artikel tegen over aalscholvers en hoe de georganiseerde sportvisserij daarmee omgaat. Een PDF van het betreffende artikel is terug te vinden op:

 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/?page=detail&id=1812

 

Onder bronvermelding kunt u deze informatie gebruiken op uw site.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marco Kraal

Senior beleidsmedewerker

 

Hopelijk waren jullie niet hoopvol gestemd? We schieten hier namelijk niets mee op.

De Dierenbescherming bakt ze bruiner. Uit hun reactie is op te maken dat ze niet op de hoogte zijn van de situatie. Ze schreeuwen wel en willen ondersteunt worden, maar doen niets. Lees zelf hun antwoord.

Geachte meneer Alphenaar,

Bedankt voor uw mail. Onderstaand vind u reactie op uw artikel.

De Dierenbescherming is voorstander van de zo min mogelijk ingrijpen in de natuur.

Aalscholvers hebben in aantal kunnen toenemen omdat grote roofvissen in onze wateren ernstig overbevist zijn. Uit onderzoek blijkt dat het dieet van aalscholvers vooral bestaat uit kleine vis, van 10-25 cm groot. Op dit moment is vis van dit formaat door overbevissing op grotere vissoorten volop aanwezig. Het aalscholver dieet bestaat nu bv. voor 70% uit pos (onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat). Dit is voor de commerciële visser geen interessante, kleine, soort. Daardoor is de aalscholver ook geen sterke concurrent van de commerciële visser. M.a.w., doordat wij het toelaten dat grote vissen uit onze wateren verdwijnen door overbevissing, heeft de aalscholver de kans gekregen om in aantal toe te nemen.

Wellicht ligt dit anders voor de hengelaars. Maar in de hengelsport zijn ze bezig met het zoeken naar alternatieven. Zogenaamde schuilkooien in visvijvers zorgen ervoor dat aalscholvers niet bij de vis kunnen komen waarop de hengelaar wil vissen. Dit is een betere oplossing dan het doden van aalscholvers.

Op dit moment is de aalscholverpopulatie stabiel (neemt niet verder toe). Dit geeft aan dat er een ecologisch evenwicht bereikt is. Het wegvangen en doden van aalscholvers zal geen effect hebben. De overgebleven dieren zullen meer jongen groot brengen, omdat de hoeveelheid voedsel wat achtergebleven is voor deze vogels groter is. De populatie zal weer groeien.

In geval van de aalscholver zal de Dierenbescherming dan ook niets doen wat de natuur zal verstoren.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Marloes Dullaart

centralist Intake & Service

 

Je houdt het niet voor mogelijk, want deze reactie het is te gek voor woorden! Ze beschermen dus geen vissen! Dit zijn tot nu toe de enige reacties, maar ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Wim Alphenaar