Belangrijk: teken de Petitie tegen Beroepsvisserij! 

Er is momenteel een actie tegen de ongereguleerde nettenvisserij. Maar.. van de ruim 500.000 geregistreerde Sportvissers in Nederland hebben, tot nu toe, slechts 1460 vissers de petitie getekend, dit is nog geen 0,3% !!!!  99,7 % van alle Sportvissers heeft zich dus nog niet uitgesproken of (en dat hopen wij niet) is het eens met de uitbreiding van de ongelimiteerde nettenvisserij op Schubvis. 

Daarom mag onze aandacht nu niet verslappen. Integendeel, er zijn nog steeds een héleboel sportvissers die blijkbaar absoluut geen idee hebben wat er zich afspeelt op de mooiste grote wateren van ons land. 

Het lijkt erop dat de politiek niet weet wat gaande is. Wij weten dat de realiteit níet fraai is. Als er niets gebeurt, zijn we straks voor onze hobby aangewezen op kleine afgesloten vijvers. Weg vrijheid, weg avontuur van het grote water, weg … een stuk levensgeluk! 

Daarom moeten we écht massaal van ons laten horen en laat zien hoe waardevol het is om ervoor te knokken! Ga naar de website www.NLFishing.nl en teken de petitie en doe mee. Op de genoemde site van NL Fishing staat veel meer informaties.