Hoe is het zoal met vliegvissen gesteld?

Enige tijd terug is er een enquête gehouden door het VNV, ze spreken van een succes hoewel ik het percentage van 50% toch matig vind.

Ik vraag me of dat niet hoger had kunnen zijn, als ik afga op het enthousiasme van de leden over het VNV. Zo’n enquête is gigantisch veel werk, en zo’n klus wordt maar door een beperkt aantal medewerkers geklaard, daarom  had ik hoger verwacht en zij misschien beter verdiend? Nu zijn er 50% terug melding geweest, dat toch een aardig beeld geeft van wat er leeft, vind men.

 

Wat mijn persoonlijk goed doet is dat het beeld exact aansluit op dat geen dat ik voor ogen had. Kijk, je denkt en vind wel eens wat, maar als dat op dergelijk wijze bevestigd wordt is dat toch prima, niet waar?

Uit die enquête blijkt dat er ook een trieste kant is aan de enquête. Het  vliegvissen in de polder  schijnt nog steeds populair te zijn. Achttien jaar lang heb ik met een ploegje mensen een uniek stuk polder gehad met een schitterend ruisvoorn en snoek bestand. Dat was een vreugde, want we hebben er schitterende dagen gekend. Maar het liep enorm terug en dat was intens triest.

In de meeste polders worden nu nog maar kleine visjes gevangen, dat blijkt wel uit navraag. Ik las laats een mogelijk veronderstelling over de oorzaak, terug gang van de polders waardoor de voorns zijn verdwenen. Best mogelijk, maar met 55000 aalscholvers in Nederland, die ca. 350 gram vis nodig hebben per dag, is het niet moeilijk nog een andere conclusie te trekken.

 

 

270px-Phalacrocorax_carbo_(2005_08_28) copy.jpg

 

Dan lees ik verder dat aalscholvers ook recht hebben om te leven en dat afschieten wel wat rigoureus zou zijn. Dat mag best zo zijn, maar is het genoemde aantal aalscholvers niet wat veel voor dit kleine landje?

Nee, er kunnen alleen maar maatregelen worden genomen als er onderbouwde argumenten zijn en een bewijs voor een over populatie Aalscholvers, ook al  zo’n uitspraak waar ik mee geconfronteerd ben.  Het valt wel mee, ook dat heb ik gehoord. Wat zijn voor malloten?

Dan rijst bij mij de vraag beschermen we alleen maar dieren die we zien en geen vissen?

Als het gaat om een kinderboerderij waar een vos huishoudt, moeten we dan ook maar niets doen?

Als er veel auto ongelukken gebeuren op d e Veluwe door everzwijnen, ook maar niets doen?

Wanneer het financieel bedreigend is, zoals lammeren die uit de wei worden gehaald door een vos, doen we dan wat? Er zijn te veel reeën in de duinen, maar die mogen niet afgeschoten worden,  want dat is zielig. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Wat denk je dat er gebeurt als er niet meer gejaagd zou worden op hazen of als er te veel zwanen, bonte eksters, ganzen, meerkoeten, Kauwen, meeuwen , parkieten of duiven zijn? Dat kan toch ook niet?

Dierenbescherming prima, maar waarom laten activisten zomaar even 2000 nertsen los, is dat geen misdaad? Die beesten kunnen niet voor zich zelf zorgen, dat zijn ze verleerd.

De Partij van de dieren en ook de Dieren bescherming hoor je niet over het beschermen van vissen. Alleen als het om de sportvisserij gaat dan koeren ze. Hypocriete van de eerste orde.

 

Maar we hebben toch een overkoepelende organisatie die op komt voor de sportvissers; Sportvisserij Nederland? Wat doen die?

Je hoort of leest er maar zelden iets over het aalscholver probleem of de oplossing er voor, alleen maar kooien van schapengaas in het water plaatsen of orka geluiden onder water maken?  Een leuke poging, maar helpt dat echt? Ik vind het een beetje naïef.

 

Ik denk als er een actie gestart wordt en een miljoen sportvisser gevraagd wordt iets te doen en dat dan bij de EU tafel te leggen, dat er dan geluisterd wordt?