Misleiding?

Bij het aanvragen van informaties over locaties voor het vliegvissen is het me al heel vaak voorgekomen dat ik op het verkeerde been gezet ben. Je krijg niet de gegevens waar je om vraagt, die je nodig hebt of nuttig zijn. Er worden er zeer fraaie folders gestuurd met foto’s waar je van smult. Soms zitten daar ook nog lijsten bij van record vangsten. Dat alles om maar een boeking te krijgen in het hotel dat het water heeft gepacht. Als je van te voren ter plaatsen zou kunnen kijken blijkt vaak dat het anders is. Dat blijkt pas helaas als je er bent. Met het volgende ben ik al geconfronteerd.

Het is te druk want er zijn 12 vissers op een stuk water dat 18 km lang is. Iedereen heeft dan circa 1,2 km ter beschikking. Als je dan bedenkt dat er nog stukken zijn in een water waar niet is te vissen of niet interessant zijn, blijft er weinig ruimte over. Dat gebeurde me in de Untertauern bach.

De Untertauern bach lijkt heel mooi maar de realiteit is anders

De begroeiing langs de oevers van het relatieve smalle water laat het vliegvissen nauwelijks toe de Weiβe Regen in het Bayerische Wald

Door smeltwater is een deel het water alleen in oktober te bevissen dat maakte ik weer mee toen ik in de Loisach wilde vissen.

Grijs van het smelt water

Het water stroomt zo hard dat je alleen met een extreem zware en grote nimf stroomafwaarts kan vissen.

Allen maar Czech nimfen kan…

en dan nog met zulke grote nimfen vanwege de stroming

Je kunt pas ‘s morgens om half tien met een taxi busje naar een viswater dat heel mooi is, maar je moet dan wel weer om 16.00 uur terug . Het busje kost ook nog eens € 20,- extra. Als je dat van te voeren weet is daar nog wel mee te leven.

Er wordt geen indeling gemaakt voor vliegvisser voor het beschikbare water.

Het wordt grind uit de Salzach in Löfer geschept, zodat het water de kleur van koffie heeft aangenomen.

Ze bellen je dan niet als er iets is waardoor en er niet kan worden gevist. Is de geldzucht dan zo groot?

En zo kan ik nog wel even doorgaan, in de 45 jaar dat ik al in het buitenland vis heb ik veel gemaakt. Te kritisch zou de opmerking kunnen zijn, maar zolang ik moet betalen voor te vissen wil ik toch wel erg graag van te voren weten waar ik aan toe ben. Als je 1200 km gereden hebt en het blijkt tegen te vallen dan ‘baal’ je behoorlijk.

Meestal vonden de genoemde problemen plaats in viswater van een hotel. Je kunt het niet van te voren inschatten en bent afhankelijk van een hotel, hoe en of ze het regelen. Het lijkt mij beter dat men openheid van zaken geeft en aangeeft dat er niet te vissen valt. Een reëel beeld en goede informaties in een folder van de situatie ter plaatsen helpt voorkomt teleurstelling.

Een stuk water pachten kost het nodige dus wil men dat exploiteren, blijkbaar ten kosten van alles, onder het motto als er maar geld binnen komt. Dit is heel naïef want de terugslag komt achteraf. Over negatieve ervaringen wordt gepraat en artikelen geschreven zoals dit. Het resultaat is dat vliegvissers wantrouwend worden. Bijzonder vreemd is ook dat je over sommige waarheden niet mag schrijven. Je wordt gelijk veroordeeld, omdat het zogenaamd wel mee valt in de ogen van lui die niet willen zien of niet realistisch zijn. Het Hotel is toch goed en het bier wat ze schenken is toch klasse?

Het lijkt echter me dat je van te voren heel goed moet informeren en je verwachtingen niet te hoog moet stellen.