Nimfen & nimfvissen

nimfvissen

Vissen met de droge vlieg spreekt veel vliegvissers aan en dat blijkt dan ook heel populair te zijn. Op de manier hoe een droge vlieg door een vis van de wateroppervlakte wordt genomen laat het hart van menigeen sneller slaan.

 

Vissen met de droge vlieg is zeker heel fraai en interessant, maar er zijn soms dagen dat dit niet gaat; bijvoorbeeld door weersomstandigheden. Het viswater kan ook zo hard stromen dat je op het nimf vissen bent aangewezen. Er is nog een aantal factoren te noemen die het soms moeilijk maken. In de praktijk blijkt ook dat het rendement van het vissen met een nimf veel beter is.

 

In water dat pittig stroomt zijn er soms wel plekken langs de oevers die rustiger stromen. Die zijn doorgaans ook dieper, vooral als er in het midden van de rivier veel stenen of een grintbank ligt. Het water stroomt dan tegen of langs de oevers die dan de zijkanten heeft uitgespoeld.

 

Daarvan zijn voorbeelden genoeg. Op mijn laatste vistrip in Oostenrijk, waar ik in de Gail heb gevist, was dat ook het geval. Een ander voorbeeld is de Ybbs die ook veel van die plekken heeft.

 

 

Oevers zijn soms bebouwd om het water bij hoog water beter te kunnen reguleren. Misschien lijken die minder aantrekkelijker, maar daar staat vaak vis en blijken daarom toch aantrekkelijke standplaatsen voor vis te zijn. Rotsen langs de kanten, bebouwde oevers, stenen en keien zijn een goede dekking, ook als ze midden in de stroming liggen.

 

  

Forellen houden zich graag achter keien op die op die bodem liggen, onbe-reikbaar voor de droge vlieg maar niet voor een nimf, natte vlieg of flymph. Overhangende struiken en bomen langs de oevers zijn eveneens zeer aantrekkelijke standplaatsen. Probeer daaronder te vissen en sla ze niet over.

 

Vlagzalmen staan daarentegen graag midden in de stroming, vlak boven de bodem en gebruiken grote stenen en kuilen in de bodem als dekking om de stroming te weer staan.Deze gegevens zijn gebaseerd op praktijk ervaringen, maar het kan altijd anders zijn. Ik heb vlagzalmen gevangen die boven een zandplaat stonden.

 

Grote forellen die hun standplaats hadden gekozen boven grintbanken in de ondiepe plaatsen langs een oever, het kan anders zijn dan je verwacht. Vandaar dat het van te voren observeren en het lezen van een water bijzonder nuttig kan zijn. Ga niet gelijk vissen maar begin met rond te kijken, dat kan vis opleveren. Heel vaak zie je dan ook wat voor insecten er bij het water te vinden zijn, zodat je gerichter een keuze kunt maken uit je vliegendoos.

 

Veel vliegvissers vinden de beetregistratie bij het nimfvissen op stromend water problematisch, dat kan inderdaad lastig zijn. Meestal vis ik zelf met een gevette leader die je ziet wegschieten, alleen in een stroming is dat wat moei-lijk zichtbaar. Alleen als het wateroppervlak glad is kan je het goed zien.Voor het vissen in een water met een woelig oppervlak kan je beter een beetverklikker gebruiken. Zelf vis ik het liefste zonder, maar in bepaalde omstan-digheden val ik daar ook op terug.

 

Vissen leer je in de praktijk, een veel gebruikt citaat, maar het is wel realiteit. Deze regel geldt  ook voor het vissen met een nimf. Laat die droge vlieg eens gewoon in de doos en knoop er een nimf aan. De simpelste manier van nimfvissen is stroomafwaarts. Daar wordt weleens op neer gekeken, maar dat is onzin. Soms kan je ook niet anders dan op die manier vissen.

 

Als je het water ingaat en er is achter je een aantrekkelijk stuk water dan laat je dat niet voor wat het is en bevis je die plek stroomafwaarts. Okay, ik geef direct toe dat het stroomopwaarts vissen met een nimf interessanter en attractiever is, maar om het te leren kan je beginnen met schuin stroomafwaarts te vissen. Je kunt dan daarmee sneller mee vertrouwd raken. Op die manier zou je ook zonder beetverklikker kunnen vissen.

 

Haal bij het serveren, even voor een afworp de top terug zodat de lijn in bochten op het water komt te liggen.

 

 stroom afwaarts

Je kunt dan vissen vissen omdat de lijn niet strak ligt en drift, de nimf heeft dan ook de tijd om af te zinken en naar de bodem te gaan. Als je op die manier vist is het wel verstandig om alert te zijn, het kan zijn dat op het eind van de drift de nimf omhoog komt omdat de lijn strak loopt.

 

Dat is vaak het moment van een aanbeet. Als het een grote vis is loop je de kans dat je die niet goed haakt omdat het moment van inhaking soms kort is. Pakt de forel de nimf goed dan is de dreun op de hengeltop hevig en de kunst om zijn vluchtpoging op te vangen.

 

Bij het vissen tegen de stroom in wordt een nimf meestal schuin stroomopwaarts geserveerd, zoals de volgende tekening aangeeft.

 

 stroom opwaarts

 

De visser heeft zijn nimf schuin voor zich geserveerd en volgt met de hengel de nimf. Aan het eind van de drift waaiert de nimf met de stroom mee. Op de tekening is dat aan de kant van visser, maar het kan net zo goed van hem af zijn, aan de ander zijde. Het is afhankelijk hoe de lijn op het water ligt. Een nimf komt aan het eind van de drift omhoog en op dat moment volgt een aanbeet

.

 nimf beweging

 

In ondiep water kan het eigengewicht van een nimf voldoende zijn. Om dieper te vissen heb je verzwaard type nodig, die zinkt beter en sneller. Het gewicht is te be├»nvloeden door op de haaksteel een koper- of loodraadwikkeling, of een metalenkraal aan te brengen.

 

Die kraal kan van koper zijn of van tungsten, deze laatste is aanmerkelijk zwaarder en vooral aan te bevelen als het water hard stroomt. In hard stromend water is de standplaats van een grote forel of vlagzalm even boven de bodem of achter een dam waar het water eveneens hard stroomt. Het zal duidelijk zijn dat het gewicht van een nimf een belangrijke rol speelt. Als je in dieper water vist kan het resultaat van een verzwaarde nimf beter zijn

Lees Nimfen & Nimfvissen II