Zou er nu toch wat gaan gebeuren?

In het AD van een tijdje terug stond er een bijdrage over het met uitsterven bedreigde diersoorten. Daarin stond ook dat de EU afgevaardigde van het CDA Esther de Lange zich daarvoor zal gaan inzetten. In aansluiting op dat verhaal heb ik haar een uitgebreide mail gestuurd (met een leesbevestiging) dat rietvoorn en andere vis ernstig bedreigd worden door het teveel aan aalscholvers, momenteel 55000 vogels.

 

 

Tevens heb ik aandacht gevraagd voor het gigantische probleem van de rivierkreeft in de binnenwateren. In eerste instantie is mijn bericht niet gelezen en dat vond ik heel vreemd. Daardoor werd de indruk gewekt dat het van tafel geveegd was en dat vond ik kwalijk.

Nu heb ik die mail nogmaals naar de CDA fractie gestuurd en had intussen een bijdrage op de site gezet en eens flink uitgehaald. Daarop kwam reactie. Esther zei dat die mail niet ontvangen had en heeft beloofd het aalscholver probleem in de EU onder de aandacht te brengen.

Zoals nagenoeg wel bekend is ben ik intussen al weer jaren achtereen bezig om die kwestie onder de aan te brengen. Ik heb brieven geschreven naar Groen Links, Green peace, de VVD. Natuurmonumenten, en naar een afgevaardigde van het  Waterschap Delftland  in de EU, ze hebben niet eens de moeite gedaan om te antwoorden. Alleen Sportvisserij Nederland heeft de moeite genomen en de Dierenbescherming, hoewel de laatste met een flut antwoord kwam. Zij zijn misleid door het bekende onzinnige rapport van een onderzoek uitgevoerd door Rijkswaterstaat waarin staat dat Aalscholvers allen maar kleine vis vreet en Schelepos. (op Google terug te vinden).Het lijkt er sterk op dat ze alleen maar dieren willen beschermen die ze zien.

Als er nieuws uit Brussel is van Esther de Lange zal ik dat direct op de site vermelden. Onze steun en sympathie heeft ze, eindelijk iemand die zich wil inzetten voor de vissen.

Overigens is er momenteel weer een ledenwerfactie op de TV van de Dierenbescherming onder het motto ‘Wij komen op voor alle dieren’. Daar hoort zeker vis niet bij; immers die zien ze niet!

Nogal hypocriet, maar dat zijn we van de dierenbescherming inmiddels wel gewend. Ze gaan rustig verder met ademhalen en hebben oogkleppen op.